Nedostatek praktických zkušeností je minulostí. Absolventům se díky stážím usnadní vstup na trh práce.

tisková zpráva tz_staze_pro_mlade_zajemce_o_zamestnani_2012_10_31.pdf

29. 10. 2012, tisková zpráva | Absenci pracovních zkušeností u českých středoškoláků a studentů VOŠ a VŠ pomůže vyřešit nový projekt Fondu dalšího vzdělávání. Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání přinesou 840 zájemcům možnost získat pracovní praxi během studia. Získají tím podstatný náskok před svými spolužáky. Tři čtvrtiny zaměstnavatelů totiž při náboru absolventů škol jednoznačně preferují uchazeče s prokazatelnou praxí. Stážisté, kteří se u firem osvědčí, mají po skončení účasti v projektu lepší možnost najít si práci. Ať již u firmy, kde pracovali, nebo díky získané praxi u jiných společností

Díky podpoře z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vznikl projekt Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání, který u žáků posledního ročníku středních škol a studentů posledních dvou semestrů VOŠ či VŠ podporuje získávání pracovní praxe. Tento způsob praktického nabývání zkušeností reaguje na problém zaměstnatelnosti absolventů škol. Ti se často potýkají s problémem nedostatku pracovních zkušeností. „Pro firmy je to potíž. Nemají čas zjišťovat, jak je který absolvent schopný. Proto raději preferují ty uchazeče o práci, kteří jsou schopni doložit pracovní praxi,“ shrnuje situaci na trhu práce Pavel Kryštof, ředitel Fondu dalšího vzdělávání. A právě projekt Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání má uznatelnou praxi budoucím absolventům zajistit. Celkově Fond dalšího vzdělávání počítá se zapojením 840 mladých lidí. „Projekt přináší benefity pro obě strany. Budoucí absolventi získají pracovní zkušenosti, naučí se novým dovednostem a dostanou šanci předvést se v tom nejlepším světle u potenciálního zaměstnavatele. Na druhé straně firmy mají možnost vychovat si budoucího zaměstnance a ověřit si jeho schopnosti. Účast na projektu navíc pomůže žákům a studentům navázat kontakty s firmami a firemním prostředím.“ doplňuje přínosy projektu Pavel Kryštof. Mezi ty patří také fakt, že Fond dalšího vzdělávání uhradí firmám fixní náklady spojené se stážemi.

Projekt je součástí reakce na celoevropský problém nezaměstnanosti mezi mladými lidmi, který se bohužel týká i České republiky. Absolventi se přitom často točí v bludném kruhu. Jako uchazeči o zaměstnání jsou odmítáni, protože nemají pracovní praxi, kterou jim ale nikdo nechce poskytnout. Projekt Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání se nezaměřuje pouze na získání prvotní praxe, ale stážisty chce také připravit na to, jak se správným způsobem ucházet o první pracovní místo. K tomu poslouží e-learningový kurz zaměřený na rozvoj tzv. měkkých dovedností, které jsou v pracovním životě velmi důležité.

Zájemci se do projektu mohou registrovat od února 2013. Registrace bude možná přes internetové stránky www.stazepromlade.cz, které budou spuštěny v prosinci tohoto roku. Uchazeči o stáž si budou moci vybrat a přihlásit se na takovou stáž, která bude odpovídat oboru jejich studia. První párování žáků a studentů s konkrétními firmami je plánováno na březen 2013. Stáže jsou placené. Student vykonává práci na základě dohody o provedení práce se sazbou 60 Kč za odpracovanou hodinu. Veškeré náklady spjaté se stáží jsou hrazeny ex post, což zahrnuje jak mzdu stážisty, tak i náhradu mzdy mentora. Jednotlivé stáže trvají od jednoho do tří měsíců. Finální náklady na celý projekt se pohybují kolem 71 milionů korun. Projekt skončí v srpnu 2015.

 Zpět

Stáže pro mladé

Tento projekt již skončil!

Nově jsme spustili projekt Cesta pro mladé, který pomáhá studentům získat praxi při škole a firmám najít potenciální zaměstnance z řad nadšených studentů.

Přečtěte si více na http://www.cestapromlade.cz

close