Stáže aneb Vykročte pravou nohou k získání zaměstnání

Projekt Stáže pro mladé 2 je báječnou příležitostí pro budoucí absolventy, kteří budou za nedlouho prožívat konkurenční boj na trhu práce, kde je nutností prokázat své znalosti, praktické zkušenosti a kvality, což mnohdy u absolventů bývá zásadní problém. Životopisy, které neobsahují praktické zkušenosti v oboru, jsou často potencionálními zaměstnavateli ignorovány již při samotném výběru kandidáta na pohovor. Vysoká míra nezaměstnanosti mladých zájemců o zaměstnání v Evropě poukazuje na to, že se nejedná o problematiku postihující pouze Českou republiku.

Pro studenty posledních ročníků

 Účelem celého projektu je studenty posledních ročníků obohatit o nové zkušenosti, nikoliv však na úkor vlastního studia, proto stáže probíhají pouze za předpokladu, že jsou vykonávané nad rámec povinné školní docházky. Student absolvuje stáž u soukromých společností nebo neziskových organizací a to mimo školní docházku nebo v období letních prázdnin. Harmonogram docházky na stáž vzniká po dohodě poskytovatele a stážisty, tak aby vyhovoval oběma stranám. Stáže probíhají v rozmezí od 100 do 300 hodin, rozvržených dle dohody od jednoho do čtyř měsíců. Student na jakékoliv pozici je finančně ohodnocen ve výši 60 Kč za každou odpracovanou hodinu.

Cesta k získání stáže je věrnou kopií toho, jak v běžném životě dochází k získání zaměstnání. Není totiž samozřejmostí, že zaregistrovaný zájemce je automaticky vybrán. Zájemci jsou zváni na pracovní pohovory s poskytovateli stáží, kteří si na základě osobní schůzky vyberou nejvhodnějšího kandidáta.

Stážistovi pomáhá mentor

Kvalita stáže je zaštítěna osobou Mentora, ten stážistu provede společností, vysvětlí mu chod firmy, popíše jednotlivá oddělení a seznámí s kolegy. V průběhu stáže zadává úkoly a dohlíží na jejich vyplňování. Studenta mimo jiné čeká E-learningový kurz měkkých dovedností a závěrečný pohovor s lektorem poradenství. „Velmi se mi líbila skripta pro kurz měkkých dovedností a možnost rozhovoru s kariérovou poradkyní. Dosavadní informace jsem si o několik poznatků obohatila. Určitě věřím tomu, že je i pro ostatní stážisty tento projekt se vším všudy přínosný..“ – studentka Kamila Klenorová, Specialista náboru.

Výhody i pro poskytovatele stáží

Stáže pro mladé přináší výhody nejen pro studenty, ale i pro samotné poskytovatele stáží, kteří si tak mohou „ozkoušet“ možného budoucího pracovníka. Mnoho společností si své stážisty chválí, cení si především zodpovědnosti, aktivního přístupu a nadšení pro práci, což by v budoucnu mohlo přispět i ke změně rozhodnutí o tom, koho si pozvou na výběrové řízení a dát šanci i těm, kteří doposud byli opomíjeni. „Za naši společnost je celkový dojem ze stáží perfektní. V první vlně projektu jsme měli 2 stážistky. S jednou spolupracujeme na dohodu dodnes (na jaře u nás nastupuje na zkrácený úvazek), druhá si díky praxi u nás a referencím u naší společnosti našla práci jako pracovnice marketingového oddělení v jedné firmě, se kterou spolupracujeme. Celkově jsou stáže perfektním nástrojem pro firmy, jak si vyzkoušet daného stážistu a on si může vyzkoušet nás. Pokud je stážista šikovný, nepustíme ho,“ prozradil jednatel společnosti LOGODream s. r. o. pan Tomáš Kolouch.

Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 jsou úspěšným pokračováním stejnojmenného projektu, realizovaného Fondem dalšího vzdělávání, příspěvkovou organizací Ministerstva práce a sociálních věci České republiky. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

http://www.mpsv.cz/files/clanky/20564/PSP_03_15.pdf

 

 Zpět

Stáže pro mladé

Tento projekt již skončil!

Nově jsme spustili projekt Cesta pro mladé, který pomáhá studentům získat praxi při škole a firmám najít potenciální zaměstnance z řad nadšených studentů.

Přečtěte si více na http://www.cestapromlade.cz

close