Stáže pro mladé 2 – příležitost získat nového zaměstnance bez počátečních nákladů

http://dotacni-noviny.cz/staze-pro-mlade-2/

Projekt Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 se zaměřuje na poskytování stáží pro studenty soukromých subjektů a neziskových organizací. Poskytovatel stáže má tak dobrou příležitost si vyzkoušet studenta až na dobu čtyř měsíců bez počátečních investic; pokud se stážista osvědčí, může s ním firma navázat další pracovní kontakt. Toto však není pro firmu zavazující, naopak může studentovi „jen“ poskytnout nové pracovní zkušenosti, které následně zúročí při hledání pracovního místa.

Stáže pro mladé 2 plynule navazují na projekt Stáže pro mladé 1, do kterého se v minulém roce zapojilo přes 940 žáků a studentů posledních ročníků středních, vyšších odborných a vysokých škol. Poslední ročník studia je podmínkou, která musí být splněna, jinak není možné stáž absolvovat. Je to zároveň výhoda i pro firmy, protože tito studenti se dostanou během velmi krátké doby na trh práce a poskytovatel stáže tak již s nimi může počítat.

Celý systém stáží probíhá na webových stránkách www.stazepromlade.cz, na kterých naleznete seznam více jak 130 nabídek pracovních pozic ze široké škály oborů, jako je stavebnictví, strojírenství, IT, potravinářství, zdravotnictví, ale také finance, ekonomika nebo administrativa. Není nutné poskytovat stáž v oboru firmy. Pro to, abyste se mohli zapojit do projektu, je nutné existovat jako ekonomický subjekt déle než jeden rok a mít alespoň jednoho zaměstnance na hlavní pracovní poměr déle jak šest měsíců, který bude schopný stáž mentorovat. Jeho úlohou je vysvětlit stážistovi, jak to ve firmě chodí, provázet ho po celou dobu stáže a zadávat mu úkoly.

Pokud tyto podmínky splňujete, můžete se zdarma zaregistrovat na webových stránkách, a vytvořit si tak svůj profil. V něm zapíšete svoji nabídku stáže, kterou online odešlete ke schválení. Jakmile je stáž schválena, je zveřejněna a všichni zaregistrovaní zájemci se k ní mohou hlásit, pokud se jedná o stáž v jejich oboru studia. Po ukončení přihlašování si formou pohovorů vyberete z přihlášených zájemců nejvhodnějšího studenta, kterého v informačním systému označíte jako „vybrán na stáž“. Následně budete kontaktováni pracovníkem Fondu dalšího vzdělávání kvůli uzavření Smlouvy o stáži. Se stážistou společně vyplníte dohodnutý harmonogram stáže. Po dokončení těchto úkonů stáž začíná.

Student na jakékoli odborné pozici získává odměnu 60,- Kč za každou odpracovanou hodinu. Mzda je mu vyplácena měsíčně na základě DPP uzavřené mezi ním a firmou. Finanční odměna pro Vás jako poskytovatele stáže je stanovena již při jejím vypsání. V každé nabídce pracovní pozice jsou uvedeny hodinové náklady na stáž. Po jejich vynásobení počtem hodin stáže dostanete výslednou částku, kterou získáte a která zároveň již obsahuje i odměnu pro stážistu. Průměrná hodnota stáže se pohybuje kolem 62 000,- Kč, záleží na pozici, kterou si vyberete. Veškeré náklady na stáž Vám budou proplaceny zpětně po jejím úspěšném ukončení. Stáže trvají od jednoho do čtyř měsíců s maximálním počtem 300 hodin.

Projekt bude probíhat do léta 2015 a za tu dobu se má uskutečnit 2200 stáží. V systému je zatím registrováno více jak 10 000 zájemců o stáž a 3600 poskytovatelů stáží z celé České republiky. Registrace je možná na www.stazepromlade.cz. Projekt realizuje Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí, a je spolufinancován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

 Zpět

Stáže pro mladé

Tento projekt již skončil!

Nově jsme spustili projekt Cesta pro mladé, který pomáhá studentům získat praxi při škole a firmám najít potenciální zaměstnance z řad nadšených studentů.

Přečtěte si více na http://www.cestapromlade.cz

close