Stáže pro mladé ukončily 941 stáží, přihlašování na dalších 2.200 začíná

tisková zpráva

Realizační tým projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání na konci dubna úspěšně ukončil poslední zbývající stáže z celkového počtu 941 stáží. Ty se v projektu realizovaly postupně od minulého léta přes webový portál www.stazepromlade.cz. Od května 2014 je možné se přihlašovat na dalších 2.200 stáží v projektu Stáže pro mladé 2.

V projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání, který spadá do gesce Fondu dalšího vzdělávání, příspěvkové organizace Ministerstva práce a sociálních věcí, si bylo možné vybírat ze 70 různých pozic. Stáže mohly nabízet jakýkoli komerční subjekt či nezisková organizace disponující kvalitním mentorem a byly určeny pro žáky a studenty posledního ročníku středních, vyšších odborných a vysokých škol. Většina stáží se uskutečnila v ekonomických a IT oborech, v obchodu a marketingu, stavebnictví.

Nejvíce poskytovatelů (53,34 %) pocházelo ze dvou krajů, a to Moravskoslezského a Jihomoravského. Část studentů navázala po ukončení svých stáží se svými poskytovateli dlouhodobé kontakty a pracují na částečný či plný úvazek. „Nabídli jsme pracovní místo na plný úvazek stážistce v Praze na centrále. O další uvažujeme jako o vhodné kandidátce na nově zamýšlenou pracovní pozici,“ uvedl Libor Rosenzweig ze společnosti, která stáží využila k zaučení nových pracovníků.

Projekt bude pokračovat pod názvem Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2. Stáže, pro jejichž vypsání se stačí zdarma zaregistrovat na stránkách www.stazepromlade.cz, opět mohou nabízet podnikatelské subjekty a neziskové organizace. Trvají od jednoho do čtyř měsíců, s maximální časovou dotací 300 hodin. Hlásit se mohou pouze žáci a studenti, kteří po prázdninách vstoupí do posledního ročníku středních, vyšších odborných nebo vysokých škol. Student na jakékoli pozici získává odměnu 60 Kč za každou odpracovanou hodinu. Nabídka pozic, ve kterých mohou firmy nabízet své stáže, se v pokračování projektu téměř zdvojnásobila, nyní jich je k dispozici 117.

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, jeho rozpočet činí téměř 190 milionů korun. Projekt poběží do srpna 2015.

O projektu

Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 navazují na stejnojmenný úspěšný projekt. Cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost mladých absolventů při jejich prvním vstupu na trh práce. Prostřednictvím stáží mohou žáci a studenti posledních ročníků škol získat praktické zkušenosti v oboru svého studia, osvojit si pracovní návyky, navázat nové kontakty a v ideálním případě i dlouhodobý pracovní poměr.

Průběh stáže

Párování stáží probíhá přes webový portál www.stazepromlade.cz. Zájemce o stáž se přihlásí ke kartě stáže, kterou vypsal poskytovatel. Po úspěšném výběrovém řízení podepisuje stážista s poskytovatelem a Fondem dalšího vzdělávání smlouvu o stáži. Poté jeden až čtyřměsíční stáž může začít. Stážista dostává přístup do e-learningového kurzu měkkých dovedností a začíná docházet na stáž. Během 50 až 300 hodin se seznamuje se všemi činnostmi typickými pro danou pozici. Před koncem stáže absolvuje stážista poradenství s profesionálním personalistou. Za absolvovanou stáž obdrží certifikát. Poskytovateli náleží úhrada odměny stážisty (60 Kč/h) a částečná refundace mzdy mentora.

Kontakt pro média:

Jitka Fojtíková

Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV

jitka.fojtikova@fdv.mpsv.cz, www.stazepromlade.cz

 Zpět

Stáže pro mladé

Tento projekt již skončil!

Nově jsme spustili projekt Cesta pro mladé, který pomáhá studentům získat praxi při škole a firmám najít potenciální zaměstnance z řad nadšených studentů.

Přečtěte si více na http://www.cestapromlade.cz

close