Zájem studentů o placené stáže výrazně přesahuje nabídku

http://www.souvisime.cz/focus-plus/s-generace/zajem-studentu-o-placene-staze-vyrazne-presahuje-nabidku.html

Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání (dále jen „Stáže pro mladé“) jsou dobrou příležitostí pro studenty, kteří vědí, že nemají ve svém životopisu napsanou žádnou pracovní zkušenost v oboru a přitom si již brzy začnou hledat trvalé zaměstnání. Díky stáži získají praktické zkušenosti, kterých poté mohou využít k lepšímu uplatnění na trhu práce.

Stáže pro mladé jsou určeny pro žáky a studenty posledního ročníku středních, vyšších odborných a vysokých škol. Důležité je, aby se studenti přihlásili na stáž v oboru, který koresponduje s oborem jejich studia, a aby nastoupili na samotnou stáž ještě před závěrečnou zkouškou, později už to nepůjde. Stážistka Hana Doležalová působila na pozici Specialista projektů EU na Hospodářské komoře v Kroměříži.

„Když jsem se rozhodovala, zda jít během letních prázdnin na stáž či na brigádu, přesvědčilo mě především získání odborné praxe a možnost si stáž zapsat do životopisu. Jedná se rozhodně o kvalifikovanější pozici, kde jsem se toho hodně naučila a získala zkušenosti, které mohu tento rok zúročit jak při závěrečné zkoušce, tak při hledání pracovního místa“, dodává studentka ekonomického oboru.

Stáže probíhají nad rámec povinné školní docházky, proto si je studenti mohou naplánovat například během prázdnin ještě před nástupem do posledního ročníku. Mladí mohou vybírat mezi pozicemi v administrativě, ekonomii a marketingu, IT, stavebnictví a strojírenství a v mnoha dalších. Student na jakékoli pozici získává odměnu 60 Kč za každou odpracovanou hodinu.

Pracovní stáže absolvují studenti především u soukromých firem, jak často a kdy přesně tam budou docházet, však záleží jen na dohodě studenta s konkrétní firmou. „Na stáž jsem nastoupil na začátku zimního semestru, ale jelikož je to už poslední ročník, dalo se to se školou skloubit bez větších problémů. Navíc jsem se na harmonogramu stáže dohodl se zaměstnavatelem ještě před podepsáním smlouvy a v jakékoli úpravě harmonogramu mi vždycky vyšel vstříc,“ vyjmenovává výhody své stáže v oboru Programátor analytik, Petr Šimek, a dodává: „měl jsem štěstí, že stáž korespondovala s mojí bakalářskou prací, tudíž se mi podařilo skloubit dvě věci v jednu. Myslím si, že mnoho poznatků ze stáže v budoucnu určitě uplatním, takže její absolvování všem doporučuji.“

Studenti se mohou přihlásit až na pět stáží najednou, absolvovat však mohou jen jednu. Přihlášení na stáž neznamená, že ji student automaticky získá, protože zaměstnavatelé si z uchazečů na základě výběrového řízení vybírají toho nejvhodnějšího. Výběrové řízení v tomto případě simuluje skutečnou praxi, studentům tak pomáhá získat cennou zkušenost z prvního pracovního pohovoru.

Pokud se zájemce firmě zalíbí, je v informačním systému označen jako „vybrán na stáž“ a posléze kontaktován pracovníkem FDV k uzavření smlouvy o stáži. Stáže trvají běžně od jednoho do tří měsíců. Informaci, jak dlouhá je která stáž, zájemce získá již při procházení nabídek stáží. Podle toho se také může rozhodnout, na kterou se chce přihlásit.

Poskytovatel následně zkontaktuje stážistu a vyplní společně harmonogram stáže, na kterém se dohodnou. Docházka vyplývá jak z časových možností stážisty, tak poskytovatele. Stáž však nesmí překročit maximální počet 300 hodin za celou dobu stáže. Jakmile je harmonogram dohodnut a smlouva podepsána, stáž začíná. „Na stáži se mi nejvíce líbí vstřícný, zkušený a příjemný pracovní kolektiv, vytváří unikátní atmosféru, kdy nemám pocit, že bych svými dotazy a nedostatečnými znalostmi obtěžovala.

Školní znalosti jsou bohužel poněkud zanedbatelné ve srovnání s praxí, základy, na které je potřeba navázat jsou ale důležité a o to více se pak na praxi a snad i budoucí práci vždy těším. Pochvala je samozřejmostí, což je neskutečná motivace, jsem velmi spokojená, že se mohu stáže účastnit,“ říká Monika Zimová, studentka Univerzity Palackého v Olomouci, která se účastní stáže na pozici Specialista projektů EU.

Během stáže se studentům věnuje předem určený mentor z řad firemních zaměstnanců. Jeho úlohou je vysvětlit stážistovi, jak to ve firmě chodí a provázet ho po celou dobu stáže. V prvních dvou týdnech stáže studenti musí absolvovat e-learningový kurz měkkých dovedností, který jim pomůže např. s komunikací při nástupu na stáž, ukáže jim, jak se zapojit do týmové práce a jak zvládat samostatné plnění úkolů, připraví je na pracovní zátěž. Po ukončení stáže ještě navíc absolvují poradenství s kariérovým poradcem, který s nimi nacvičí pracovní pohovor, pomůže sestavit správně životopis a motivační dopis.

Ve Stážích pro mladé se za celou dobu projektu podařilo uskutečnit 940 stáží, oproti původně plánovaným 840, a to hlavně díky úspoře finančních prostředků. Z důvodu velkého zájmu jak ze strany stážistů, tak poskytovatelů se celkový počet stáží vyčerpal o rok dříve, než bylo původně plánováno. Na konci minulého roku však realizační tým Stáží pro mladé zareagoval na vypsanou výzvu a odeslal ke schválení projekt Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání II. Ten je momentálně v procesu hodnocení. Pokud bude schválen, realizace by mohla začít již na jaře 2014 s tím, že samotné stáže se rozběhnou na přelomu června/července 2014. Pro studenty je důležité pamatovat na to, že pokud chtějí na stáž nastoupit, musí tak učinit ještě před závěrečnou zkouškou. Pro ty, kteří to již nestihnou, je otevřen projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí, určený pro absolventy.

 Zpět

Stáže pro mladé

Tento projekt již skončil!

Nově jsme spustili projekt Cesta pro mladé, který pomáhá studentům získat praxi při škole a firmám najít potenciální zaměstnance z řad nadšených studentů.

Přečtěte si více na http://www.cestapromlade.cz

close