Stáže pro mladé 1

Projekt Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání vznikl jako reakce na situaci označovanou za bludný kruh nezaměstnanosti. Mladí lidé hledající své první zaměstnání trpí nedostatkem praktických zkušeností. Zaměstnavatelé uchazeče bez praxe většinou nechtějí přijmout. Absolventi tak zůstávají bez zaměstnání, a tedy i bez praxe, která by jim pomohla zaměstnání získat.

V září 2012 byl zahájen projekt s jasným cílem – umožnit studentům posledních ročníků škol, získat praktické zkušenosti v oboru svého studia. S rozpočtem přes 70 milionů korun a plánovanou dobou realizace do srpna 2015 měl projekt poskytnout stáž 840 žákům a studentům.

Velký zájem z řad poskytovatelů stáže i samotných studentů vyhoupl projekt do vysokých obrátek, a tak se 941 stáží uskutečnilo už během 10 měsíců. Poslední stáže byly ukončeny v dubnu 2014 a celková doba realizace projektu se zkrátila o rok.

Díky úspěchu „Stáží“ bylo možné na projekt navázat a od února 2014 realizovat Stáže pro mladé 2, projekt s řádově vyšším rozpočtem i plánovaným počtem stáží.

 

Realizátorem obou projektů je Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Základní informace o projektu Stáže pro mladé:

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/99.00001
Realizace projektu: září 2012 – srpen 2014
Počet podpořených osob: 943 stážistů
Délka stáže: maximálně 300 hodin (1 až 3 měsíce)
Rozpočet projektu: 71 189 857 Kč

 

Stáže pro mladé v číslech

V prvním projektu proběhlo 941 stáží během 10 měsíců.
Zaregistrovalo se 5 161 zájemců o stáž a 1 438 poskytovatelů stáže.
Poskytovatelé vypsali 3 083 karet stáží.
Žáci a studenti podali 6 101 přihlášek.

Data k 31. 12. 2013

 

Stáže pro mladé v citátech

Poskytovatelé

Vzhledem k tomu, že byla stážistovi nabídnuta možnost prodloužení smlouvy v naší firmě, budou jeho znalosti dále prohlubovány v oblasti projektového poradenství a všech dalších oblastech s tím spojených – doporučujeme tedy stážistovi, aby u nás zůstal. :-)“

„Zapojení do projektu Stáže pro mladé je určitě velkým přínosem jak pro samotného stážistu, který si má možnost osvojit základní pracovní návyky a naučit se mnoho nového, tak i pro poskytovatele, který očima stážisty může získat jiný náhled na denní činnosti, které mnohdy provádí rutinně a třeba i méně efektivně.“

Stážisté

"Jsem ráda, že jsem dostala příležitost poznat chod firmy na vlastní kůži. Vážím si toho, že jsem zapadla do pracovního kolektivu, a vztahy s lidmi, které jsem měla možnost poznat, pokračují i po ukončení mé stáže. Stáž pro mě byla obrovskou zkušeností a přínosem."

„Díky stáži mám možnost aplikovat své znalosti získané na vysoké škole a také se dozvědět, že v reálném světě tyto znalosti nestačí a musím se učit dál, ale toto učení mi přináší větší potěšení.“

„Nejvíc se mi libí, že mám možnost pracovat v programu SAP, stala jsem se na tři měsíce součástí týmu a cítím se ve firmě dobře.“

„Moje stáž probíhá v superním přátelském kolektivu, zahrnuje převážně kancelářskou práci – papírování, papírování a převážně to papírování :) a to se mi líbí. Sice je to občas dril, ale vše se zvládá s úsměvem na tváři. :)“

"Byla mi nabídnuta pozice externího pracovníka v pozici projektant-konstruktér. S mentorem jsme se domluvili, že množství budoucí práce a pracovní doba bude ovlivněna mým školním rozvrhem a mými časovými možnostmi. Po dokončení školy mi byla nabídnuta užší spolupráce."

"S Jakubem jsem velmi spokojen, je vyloženě nadšený člověk zapálený nejen do práce. Má velmi dobré nápady, které nám pak pomáhá realizovat."

Stáže pro mladé

Tento projekt již skončil!

Nově jsme spustili projekt Cesta pro mladé, který pomáhá studentům získat praxi při škole a firmám najít potenciální zaměstnance z řad nadšených studentů.

Přečtěte si více na http://www.cestapromlade.cz

close