Informace pro zájemce o stáž

Zapojte se do projektu, který podporuje Vaši profesní budoucnost. Osvojíte si pracovní návyky a získáte praktické znalosti v oboru, který studujete.

Kdo může být stážistou?

 • žáci prezenčního studia posledního ročníku středních škol (SŠ) s trvalým pobytem na území České republiky (stáž lze absolvovat i během letních prázdnin před nástupem do posledního ročníku);
 • studenti prezenčního studia posledních 2 semestrů vyšších odborných škol (VOŠ) a vysokých škol (VŠ) s trvalým pobytem na území České republiky (stáž lze absolvovat i během letních prázdnin před nástupem do předposledního semestru, s předpokládaným ukončením studia nejpozději do 12 měsíců);
 • studenti jednoletého denního studia jazykových škol s trvalým pobytem na území ČR (jedná se o jednoleté denní studium jazykové školy, na které musí zájemce nastoupit v kalendářním roce, ve kterém ukončil vzdělání - více informací naleznete v Manuálu pro stážistu).

Oprávněnost patřit do cílové skupiny doloží zájemce o stáž potvrzením o studiu.

Nejste student a máte zájem absolvovat stáž? Podívejte se na www.stazevefirmach.cz.

Zájemce o stáž nemůže:

 • být osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ);
 • být v úzkém/příbuzenském vztahu s mentorem stáže, o kterou se uchází;
 • mít žádný současný ani bývalý pracovněprávní vztah (HPP, DPČ, DPP, školní praxe) s poskytovatelem stáže, o kterou se uchází nebo být v obdobném vztahu, který zakládá propojení mezi poskytovatelem stáže a stážistou, např. majetkové
  (jednatel, společník, majitel, statutární orgán, člen představenstva nebo dozorčí rady atd.); případně další obdobné případy, ve kterých by nebyl zachován základní princip projektu, tj. poskytnout praxi „externímu“ zájemci o stáž (např. odborná praxe v rámci školy).

Proč se zapojit do projektu jako stážista?

 • získáte praxi v oboru, který studujete;
 • seznámíte se s firemním prostředím společnosti v daném oboru, propojíte své teoretických znalosti s praxí;
 • firma, do které nastoupíte, Vám zajistí kvalitního mentora a vytvoří odpovídající podmínky pro průběh stáže;
 • získáte nové kontakty;
 • absolvujete individuální poradenství zaměřené na potřebné dovednosti pro vstup na trh práce
 • budete mít přístup k e-learningovému kurzu, zaměřenému na rozvoj soft-skills (měkkých dovedností);
 • dostanete hrubou hodinovou mzdou 60 Kč/hodinu.

Podmínky absolvování stáže

 • stáž musí být v souladu s oborem, který studujete;
 • je nutné předložit potvrzení o studiu;
 • délka stáže je v rozmezí 1 až 4 měsíců (závisí na dohodě s poskytovatelem)
  • žáci středních škol – 50 až 300 hodin,
  • studenti vyšších odborných škol a vysokých škol – 100 až 300 hodin;
 • stáž je mimoškolní aktivita – probíhá ve volném čase žáků a studentů.

Jak se do projektu přihlásit?

Pro přihlášení do projektu je nutná registrace.

Manuál, metodiky a další důležité dokumenty

Podrobné informace naleznete v Manuálu pro stážistu.

Nejste si jisti, na které pozice se můžete hlásit? Podívejte se do aktuální tabulky doporučených oborů studia pro jednotlivé nabídky pracovních pozic.

S procesem, který předchází samotnému zahájení stáže, se můžete seznámit za pomoci jednoduchého schématu.

Jak se přihlásit na poradenství, které je nedílnou součástí stáže.

Jak úspěšně vstoupit na trh práce - samostudium pro stážisty před poradenským pohovorem.

Stáže pro mladé

Tento projekt již skončil!

Nově jsme spustili projekt Cesta pro mladé, který pomáhá studentům získat praxi při škole a firmám najít potenciální zaměstnance z řad nadšených studentů.

Přečtěte si více na http://www.cestapromlade.cz

close