Informace pro poskytovatele stáže

Zapojte se do projektu, projekt Vám umožní zaměstnat mladé zájemce o zaměstnání před případným uzavřením pracovního poměru trvalejšího charakteru. Stážista, kterého si vyberete pro stáž ve Vaší společnosti, bude vykonávat předem stanovenou náplň práce pod dohledem zkušeného pracovníka – mentora, kterého určíte Vy, jako poskytovatel stáže.

Kdo může být poskytovatelem stáže?

Subjekty soukromého sektoru – obchodní korporace (firmy), které podnikají na území České republiky a jsou zde právoplatně registrovány jako:

  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku;
  • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění;
  • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů;
  • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Poskytovatelem stáže může být také subjekt spadající do soukromého neziskového sektoru.

Subjekty veřejného sektoru (státní a veřejná správa a jimi zřízené organizace) nemohou být poskytovatelem stáže.

Firmy, které se rozhodnou zapojit do projektu musí být zřízeny a právoplatně zapsány jako ekonomické subjekty déle než jeden rok od vypsání karty stáže v systému SEP.

Proč se zapojit do projektu jako poskytovatel?

  • možnost zaměstnat mladé zájemce o zaměstnání na dobu 1 až 4 měsíců v rozsahu 50 až 300 hodin
  • příležitost „odzkoušet“ možného budoucího pracovníka a zavázat si ho případně k další spolupráci
  • mzda stážisty a náklady na stáž v podobě částečné refundace mzdy budou Vaší společnosti uhrazeny ex-post z finančních prostředků projektu
  • prezentace Vaší společnosti v databázi poskytovatelů stáží

Podmínky poskytování stáže:

  • Podmínkou pro realizace stáže je zajištění kvalitního mentora pro stážistu a vytvoření odpovídajících podmínek pro průběh stáže.
  • Náklady na stáž budou hrazeny v režimu „de minimis“.

Jak se do projektu přihlásit?

Pro přihlášení do projektu je nutná registrace.

Pro e-mailovou nebo telefonickou podporu při práci v systému stačí kontaktovat naši infolinku.

Manuály, metodiky a další užitečné dokumenty

Další informace naleznete v Manuálu pro poskytovatele.

S procesem, který předchází samotnému zahájení stáže, se můžete seznámit za pomoci jednoduchého schématu.

Jak se zaregistrovat a vypsat kartu stáže vám poradí Průvodce poskytovatele systémem SEP. Současně si prosím přečtěte také Všeobecné podmínky SEP.

Od 1. 7. 2014 dochází podle nařízení Evropské komise k novému systému posuzování čerpání limitu de minimis. Více se dozvíte v metodické příručce aplikace pojmu "jeden podnik" a metodickém pokynu o centrálním registru de minimis.

Stáže pro mladé

Tento projekt již skončil!

Nově jsme spustili projekt Cesta pro mladé, který pomáhá studentům získat praxi při škole a firmám najít potenciální zaměstnance z řad nadšených studentů.

Přečtěte si více na http://www.cestapromlade.cz

close