O projektu

Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2

Fond dalšího vzdělávání (FDV), příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí, je realizátorem projektu, který nabízí žákům a studentům posledních ročníků možnost, získat praktické zkušeností ještě během studia. Cílem projektu je usnadnit mladým absolventům škol jejich první vstup na trh práce, a přispět tak k boji s rostoucí nezaměstnaností této skupiny ohrožené na trhu práce.

Důvody vzniku projektu jsou nasnadě – nejen České republika, ale celá Evropská unie se potýká s nedostatkem pracovních příležitostí pro mladé uchazeče o zaměstnání. Většina firem absolventy nechce přijmout právě kvůli chybějícím praktickým zkušenostem. Projekt Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 má žákům a studentům umožnit získat nejen odbornou praxi, ale také nové kontakty,  a pracovní návyky. Účast na stáži přesahuje běžný rámec školních osnov, úkolem stáží není tyto osnovy doplňovat či upravovat. Pro uchazeče o stáž to znamená, že se jedná o volnočasovou aktivitu, která žádným způsobem nezasahuje do jejich školních povinností.

Stáže pro mladé 2 navazují na úspěšně realizovaný stejnojmenný projekt.

 

Kdo se může projektu zúčastnit

Šanci zúčastnit se projektu má 2 700 studentů:

  • studenti posledního ročníku středních škol;
  • studenti posledních dvou semestrů VOŠ a VŠ.
  • studenti jednoleté jazykové školy (pomaturitní studium)

Nejste student a máte zájem absolvovat stáž? Podívejte se na www.stazevefirmach.cz.

Stáže trvají od jednoho do čtyř měsíců, záleží pouze na konkrétní dohodě stážisty s poskytovatelem stáže. Součástí stáže je také e-learningový kurz zaměřený na rozvoj tzv. měkkých dovedností (soft skills). Pro uchazeče je rovněž připraveno individuální poradenství, které jim pomůže lépe se zorientovat při prvním vstupu na trh práce. Stáže jsou pro žáky a studenty placené, za každou odpracovanou hodinu dostávají 60 Kč.

 

Co projektem získají poskytovatelé stáží

Zapojení se do projektu má značné výhody i pro samotné poskytovatele stáží. Těm účast v projektu dává příležitost „odzkoušet“ si možného budoucího pracovníka a zavázat si ho případně k další spolupráci (ta však není podmínkou). V neposlední řadě firma obdrží částečnou náhradu mzdy mentora, která vychází z průměrné mzdy na dané pozici. Veškeré náklady na refundaci mzdy mentora a proplacení mzdy stážisty budou poskytovateli uhrazeny po úspěšném ukončení stáže. Poskytovateli stáže se mohou stát pouze soukromé subjekty podnikající na území České republiky a disponující mentorem, který stážistu povede v průběhu působení ve firmě.

 

Základní informace o projektu Stáže pro mladé 2:

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/C8.00001
Realizace projektu: únor 2014 – listopad 2015
Počet podpořených osob: 2 700 stážistů
Délka stáže: maximálně 300 hodin (1 až 4 měsíce)
Rozpočet projektu: 222 199 228, 20  Kč

 

Stáže pro mladé

Tento projekt již skončil!

Nově jsme spustili projekt Cesta pro mladé, který pomáhá studentům získat praxi při škole a firmám najít potenciální zaměstnance z řad nadšených studentů.

Přečtěte si více na http://www.cestapromlade.cz

close